KCKS-VEST

Patientsikkerhed i Danmark

Sundhedsvæsenet i Danmark arbejder hele tiden på at øge patienternes sikkerhed, når de er i kontakt med sundhedssystemet. Det gør de ved at arbejde mod at forbedre arbejdsgange og processer og ved at rapportere utilsigtede hændelser med henblik på at undgå gentagelser.

Rapportering af utilsigtede hændelser

En af patientsikkerhedsarbejdets største fokusområder er at rapportere utilsigtede hændelser. Utilsigtede hændelser kan være fejlskøn fra lægen. Fejl under operation og lignende.

Siden 2004 har det i Danmark være pålagt sundhedspersoner, at de har pligt til straks at rapportere, hvis der har været en utilsigtet hændelse.

Denne lov blev udvidet i 2010 hvorefter loven om, at rapportere utilsigtede hændelser nu gælder alt sundhedspersonale i praksissektoren. Det vil sige det præhospitale område, hele apotekersektoren og den kommunale område.

I 2011 blev loven endnu engang udvidet sådan, at nu også patienter og pårørende kan indberette utilsigtede hændelser

Sundhedsvæsenets håb er at gennemsigtiggøre alle processer, så fejl kan læres af i stedet for at blive gemt væk under gulvtæppet og gentaget.

Sådan kan du styrke patientsikkerheden

Er du ansat i sundhedssektoren, så kan du hjælpe med at styrke patientsikkerheden ved at bidrage til et sundt arbejdsmiljø, hvor det er muligt at erkende fejl og lære af dem. Du kan være med til at tale åbent om dem med dine kollegaer i pauserne eller på personalemøder. Er der begået fejl, så kan i sammen gennemgå arbejdsprocesserne, så i kan eliminere fejl i fremtiden. Men vigtigst af alt, så kan du sørge for at rapportere det, hvis du er vidne til utilsigtede hændelser.

Er du patient eller pårørende og mener du, at der er sket utilsigtede hændelser eller anden handling, der kræver fokus, så er det din pligt både overfor dig selv, men også overfor hele sundhedssystemet at rapportere hændelsen. Du kan læse mere på sundhed.dk om, hvordan du indgiver en rapport til patient sikkerhedsstyrelsen.